GEEN VERBLIJFSVERGUNNING

Heeft u pijn? Bent u ziek? Maar heeft u geen verblijfsvergunning? Artsen hebben een zorgplicht voor iedereen. Ook voor mensen zonder verzekering of verblijfsvergunning. U heeft recht op zorg als u ziek bent of als u gewond bent. U heeft ook recht op geestelijke gezondheidszorg. Ook zonder ziektekostenverzekering heeft u recht op medisch noodzakelijke zorg. Een dokter beslist of de zorg medisch noodzakelijk is.

Gegevens blijven geheim

Bent u bang om naar een dokter te gaan omdat u geen verblijfsvergunning heeft? De huisarts, apotheek, de baliemedewerker of de arts in het ziekenhuis mogen geen informatie over u doorgeven aan de politie of de IND.

Gezondheidszorg voor kinderen

Alle kinderen hebben recht op medisch noodzakelijke zorg. Alle kinderen onder de 5 jaar hebben recht op gratis inentingen en controle op het consultatiebureau van de GGD. Kinderen tot 18 jaar hebben recht op een tandarts. Lees in de folder alles over wat u moet weten als u naar de dokter gaat. Neem deze folder mee als u met uw kind naar de dokter gaat.

WAAR KUNT U NAARTOE?

Ga naar een huisarts. Bel eerst voor een afspraak. De huisarts kan u doorsturen naar het ziekenhuis, de psycholoog of een recept schrijven voor de apotheek. Uw huisarts kan ook een tolk inschakelen. Voor mensen zonder verblijfsvergunning worden soms de kosten voor tolken vergoed, maar uw huisarts is daartoe niet verplicht.

In deze folder staat alles wat u moet weten over zorg in Nederland. De folder is ook verkrijgbaar in de talen:
en Engels
fr Frans
es Spaans

arab Arabisch
turks Turks
farsi Farsi
mandarin Mandarijn
Indonesisch
Portugees

Betalen

De huisarts zal vragen of u direct kunt betalen. Ook de apotheek, het ziekenhuis of de tandarts zullen dat vragen. Omdat u niet verzekerd bent, moet u direct betalen voor de zorg van de dokter of de medicijnen van de apotheek.
Leg uit dat u geen verblijfsvergunning heeft. Als u de kosten niet kunt betalen, is het misschien mogelijk om het bedrag in delen te betalen. Als u helemaal niet kunt betalen, is de dokter nog steeds verplicht om u medisch noodzakelijke hulp te geven. Als u de rekeningen niet kun betalen, stuur de rekening en ook de herinnering van de rekening terug en leg uit dat u niet kunt betalen. De meeste zorgverleners kunnen een deel van de kosten terugkrijgen via een speciale regeling. Deze regeling is van het CVZ.

Welk ziekenhuis, welke apotheek?

Er zijn ziekenhuizen en apotheken in heel Nederland die de kosten voor uw behandeling of uw medicijnen terug kunnen krijgen. Als u naar het ziekenhuis of naar de apotheek moet, ga dan direct naar deze ziekenhuizen. Hier vindt u de lijst met ziekenhuizen en apotheken waar u naar toe kunt:
apotheken
ziekenhuizen
Bij spoed, kunt u terecht bij alle ziekenhuizen.

Bent u zwanger?

U heeft recht op een verloskundige en kraamhulp. Neem contact op met een verloskundigenpraktijk en maak een afspraak. Het is belangrijk om naar een verloskundige te gaan voordat u 12 weken zwanger bent. Als uw kind geboren is laat iemand dan binnen drie dagen het kind registreren in de gemeente waar het geboren is. Uw kind krijgt dan alle inentingen via het consultatiebureau van de GGD.

De tandarts

U bent niet verzekerd voor de tandarts. Kinderen tot 21 jaar hebben wel recht op behandeling door een tandarts. Bel met een tandarts en leg uw situatie uit. Wellicht wil hij u helpen, of kent hij een tandarts die wil helpen. Vraag of het mogelijk is in termijnen te betalen. Of bel de hieronder genoemde stichtingen voor informatie of bemiddeling.

Wie kan u helpen

Wordt u niet goed geholpen? Is er een probleem met betalen? Weet u niet waar u naar toe moet? Deze stichtingen kunnen helpen:

Dokters van de Wereld
tel: 020 408 3424

Stichting Vluchtelingen in de knel
tel: 040 2569517

Steunpunt Vluchtelingen ASKV
tel: 020 6272408