Tolken in de zorg

Wie ziek is wil praten met een arts of andere zorgverlener. U wilt vertellen wat u mankeert en geholpen worden. Ook als u weinig, of minder goed Nederlands spreekt. Het is heel belangrijk dat de arts u begrijpt. Ook wilt u zelf begrijpen wat de arts tegen u zegt.

U kan natuurlijk een familielid of vriend meenemen om te helpen met vertalen. Maar voor hen is vertalen vaak moeilijk. Bijvoorbeeld wanneer de arts medische termen gebruikt. Of als het familielid niet alles durft te vertalen omdat het gevoelige informatie is. Hoe weet u dan zeker dat de boodschap goed overkomt?

Voor kinderen kan het erg moeilijk zijn om te vertalen voor hun ouders. Jonge kinderen begrijpen niet alles. Soms schamen kinderen zich voor wat de ouders of de arts zeggen. Of ze willen sommige dingen liever niet horen, bijvoorbeeld wanneer de dokter slecht nieuws heeft.

In de zorg heeft u recht op een professionele tolk. Houd daarbij rekening met de volgende zaken:

Vraag uw arts of hulpverlener contact op te nemen met TVcN Tolk- en Vertaalcentrum Nederland: 088-255 52 22

Met een tolk weet u zeker dat u en de dokter elkaar begrijpen. Een tolk heeft een speciale opleiding, diploma en bovendien een geheimhoudingsplicht. Ook bij spoedsituaties zijn tolken dag en nacht (telefonisch) beschikbaar. Wanneer de zorgverlener van te voren een tolk reserveert kan deze persoonlijk aanwezig zijn.