Praten met uw hulpverlener

In de gezondheidszorg willen u en uw hulpverlener elkaar goed kunnen begrijpen. Want het gaat om belangrijke zaken. Uw huisarts wil u uitleggen hoe u uw medicijnen goed kunt gebruiken. U moet met de gemeente overleggen over de rolstoel voor uw gehandicapte kind. Of u krijgt van de diëtiste een folder over gezond eten met diabetes. Meestal is de taal dan Nederlands.

Als u onvoldoende Nederlands kent, kunt u vaak wel hulp krijgen van een familielid. U kunt ook een professionele tolk inschakelen. Maar het liefst wilt u natuurlijk zelf het gesprek kunnen voeren. Er zijn veel mogelijkheden om Nederlands te leren.

Taalcoaches en taalcursussen

U kunt op meer dan honderd plaatsen in het land hulp krijgen om Nederlands te leren. Naast taalles voor inburgering zijn er taalcursussen in voor mensen van alle leeftijden. Ook voor ouderen, die al lang in Nederland wonen. U kunt ook persoonlijke begeleiding krijgen van een taalcoach. De taalcoaches zijn allemaal vrijwilligers. Ze hebben vaak een speciale training gehad om u Nederlands te leren. Als u niet kunt lezen of schrijven, helpen ze u ook om dat te leren. Voor een taalcursus in een groep bezoekt u elke week een groep in uw buurt. Thuis doet u oefeningen. Er zijn groepen voor vrouwen en voor mannen. De lessen zijn serieus, maar ook gezellig. Bij individuele begeleiding kan de taalcoach bij u thuis komen. Bent u zelf een vrouw? Dan krijgt u een vrouw als taalcoach als u dat wilt.

Gezonde Taal

Bepaalde taalcoaches weten extra veel over de gezondheidszorg in Nederland. En in sommige cursussen gaat het vooral over gezondheid. Deze cursussen heten Gezonde Taal. In deze cursussen leert u natuurlijk Nederlands. Maar u krijgt tegelijkertijd kennis over de gezondheidszorg en gezondheidsklachten. U krijgt bijvoorbeeld informatie over slapen, ouder worden, voeding en bewegen. En over bepaalde ziektes, zoals diabetes. Met praktische opdrachten oefent u uw Nederlands. U bespreekt bijvoorbeeld met elkaar wat u elke dag aan eten koopt en opeet.

Taal doet meer

In Utrecht geeft de organisatie Taal doet meer zulke cursussen Gezonde Taal. Taal doet meer is een van de ruim honderd plaatselijke organisaties in Nederland die mensen helpen Nederlands te leren. Er werken meer dan driehonderd vrijwilligers. Taal doet meer werkt voor Gezonde Taal samen met de Mikado Helpdesk. Wilt u meer weten over deze cursus? Bel dan naar 030-2947594. U kunt ook hier kijken of mailen naar info@taaldoetmeer.nl.

Nederlands leren: Hoe begint u?

Misschien denkt u nu: "Ik zou graag beter Nederlands willen leren. Maar wat moet ik doen?" Dat is eenvoudig. In veel openbare bibliotheken hebben ze informatie over taalles. U kunt daar gewoon binnen lopen. Er is altijd iemand die u verder kan helpen en u kan inschrijven. U kunt ook naar Het Begint Met Taal bellen en u aanmelden. De coördinator van de cursussen neemt dan snel contact met u op. Zij (meestal is dit een vrouw) komt in overleg bij u langs om te bespreken wat u precies wil. Zij kijkt welke cursus of taalcoach goed bij u past en zorgt dat u kunt beginnen.

Wat kost een cursus nederlands?

Nederlands leren hoeft u niet veel te kosten. Voor deelname aan een groepscursus betaalt u meestal ongeveer €15,- per half jaar. Als u kiest voor intensievere begeleiding, betaalt u wat meer. Dat kunt u bespreken met de coördinator. Moet u voor uw inburgering Nederlands leren? Dan gelden andere regels.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Klik hier als u wilt weten waar u in uw regio terecht kunt om Nederlands te leren. Vul uw postcode in en geef aan hoe dicht u bij huis wilt blijven. U kunt ook bellen naar 030-2422841 of 06-39550650 of mailen naar info@hetbegintmettaal.nl.