Revalideren

Ziekte, een ongeluk of een aangeboren aandoening kunnen grote gevolgen hebben voor uw leven. U kunt bijvoorbeeld moeite hebben met lopen, een rolstoel moeten gebruiken, of problemen hebben met het onthouden van dingen. Dit zijn beperkingen die tijdelijk kunnen zijn of voor altijd. In zo'n geval kunt u revalideren. Dat is leren om zo zelfstandig mogelijk te leven met een ziekte of (tijdelijke) beperking.
Als u moet revalideren zorgt de huisarts, of specialist in het ziekenhuis, dat u een verwijzing krijgt naar een revalidatiearts. Die helpt u, samen met een team van andere artsen, hoe u moet omgaan met wat u niet meer kan. Ook leren zij u wat u juist nog wél kan.

Oorzaken

Wanneer u moet revalideren kan dat verschillende oorzaken hebben.

Hard werken

Als u ziek bent of een ongeluk hebt gehad kan revalideren het leven makkelijker maken. U krijgt door revalidatie een betere conditie, u kunt beter omgaan met pijn en u leert omgaan met wat u niet meer kan. Ook leert u grenzen bewaken waardoor u bijvoorbeeld minder moe wordt of minder pijn heeft.
Mensen die revalideren moeten hard werken. Soms moeten zij weken doorbrengen in een revalidatiecentrum of vaak naar het ziekenhuis om een therapieprogramma te volgen. Van zwemtherapie tot fysiotherapie, van gesprekken met een psycholoog tot geheugentherapie.

Familie

Uw familieleden worden betrokken bij de revalidatie, want een ziekte of chronische pijn heeft niet alleen invloed op uw leven, maar ook op dat van uw familie. Zij kunnen u ook helpen met het maken van belangrijke beslissingen. Veel ziekenhuizen en revalidatiecentra hebben speciale meeloopdagen voor ouders, partners of andere familieleden.

Revalideren is samenwerken

Artsen en therapeuten vormen een revalidatieteam dat u begeleidt. Zij weten veel over hun vakgebied maar u bent deskundige over uw eigen lichaam. Uw revalidatieteam zal u zo goed mogelijk helpen maar vraagt ook een actieve bijdrage van uzelf. Samen met u worden er afspraken gemaakt over wat u wilt bereiken. Sommige mensen leren bijvoorbeeld weer zelfstandig met de bus te reizen, terwijl anderen moeten leren lopen met een kunstbeen (prothese).

Wie betaalt het?

Bijna alle kosten van het revalideren worden vergoed door de ziektekostenverzekering. Als u bijvoorbeeld krukken nodig hebt, of een traplift in huis, dan wordt dit in een aantal gevallen vergoed door de ziektekostenverzekering of door de gemeente. Sinds 2012 moet u in sommige gevallen zelf de behandelingen voor fysiotherapie gaan betalen. Kijk hier wat er is veranderd.

Waarom ik?

Tijdens het revalideren is het heel normaal als u vragen heeft over de betekenis van uw leven. Ook kan u vragen hebben die met uw geloof te maken hebben. Waarom heb ik dit ongeval gekregen? Wat is de zin van mijn leven met deze ziekte? Word ik soms gestraft?
Als u dit soort vragen heeft kan het goed zijn te praten met een geestelijk verzorger. Dat is een hulpverlener gespecialiseerd in verschillende geloven en geloofsvragen van mensen tijdens het revalideren. Gesprekken met een geestelijk verzorger kunnen onderdeel zijn van uw revalidatiebehandeling. Iedereen die revalideert heeft hier recht op.

Kinderrevalidatie

Een kind met (blijvende) beperkingen door ziekte, een (aangeboren) aandoening of een ongeval, heeft invloed op het hele gezin. Door revalidatie kunnen ouders en kind leren hun leven in te richten zoals zij dat willen. Kan uw kind zichzelf aankleden, kan het naar de basisschool of moet het naar speciaal onderwijs? Hoe kan uw kind zich bewegen, kan het spelen, sporten? Voor een kind van drie zijn de problemen anders dan voor een kind van acht. Kinderrevalidatie wordt aangepast op leeftijd en ontwikkelingsfase.

Meer informatie