Partner worden van de Mikado Helpdesk

Voor de Mikado Helpdesk zoeken wij actief de steun van derden. Door samen te werken met onder meer andere kenniscentra, belangenorganisaties, brancheorganisaties, cliënten- en patiëntenorganisaties en zorginstellingen, willen wij de krachten bundelen en zo veel mogelijk informatie over zorg en welzijn in Nederland beschikbaar stellen voor mensen met een migratiegeschiedenis.

Adoptiepartner

U kunt zich als organisatie verbinden aan de thema's van de Mikado Helpdesk. Daartoe is er een adoptiestructuur in het leven geroepen. U heeft de keuze om de gehele helpdesk te ondersteunen of om een thema te 'adopteren' dat met uw steun wordt ontwikkeld of verder uitgebreid. Onze helpdesk is voortdurend in ontwikkeling, dus er zullen voortdurend nieuwe thema's worden toegevoegd. Dit betekent dat migranten en vluchtelingen in de toekomst voor steeds meer onderwerpen en met steeds meer uiteenlopende vragen bij de helpdesk terecht kunnen.

Financiële steun

De Mikado Helpdesk heeft reeds subsidie ontvangen van het VSBfonds en het ministerie van VWS. Ook het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland schaart zich achter het nut en de noodzaak van de helpdesk en heeft een bijdrage gedaan. Maar om de toekomst van deze interculturele vraagbaak te garanderen, blijft nieuwe financiële steun hard nodig.

In ruil voor uw steun aan de Mikado Helpdesk

Door het ondersteunen van de helpdesk:

Maatwerk

Wij hanteren geen vastomlijnde richtlijnen voor de hoogte van het adoptiebedrag. Wij zijn overtuigd dat iedereen kan participeren in dit initiatief met een op maat gemaakt adoptieplan. U kunt de hele helpdesk ondersteunen. Of een of meerdere thema's adopteren en zo bijdragen aan het ontwikkelen en uitbreiden van de helpdesk. Of u kunt een bijdrage leveren door middel van het uitwisselen van kennis en materiaal. In overleg met ons kiest u voor een aanpak, afgestemd op uw organisatie en budget.
Neem voor meer informatie contact op met Stichting Diversiteit en Inclusie in zorg en welzijn.

Wie zijn al partner?

De Mikado Helpdesk is gestart dankzij ondersteuning van het VSB fonds en het ministerie van VWS. Wij werken intensief samen met Ypsilon. De helpdesk is tot stand gekomen door samenwerking met de volgende organisaties:

ActiZ
Cordaan/Hudsonhof
Defence for Children
De Hoogstraat
Dokters van de Wereld
Drona & ik
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
IKNL
Indigo
Kiesbeter.nl
Mammarosa
Nederlandse Vereniging voor Autisme
NOOM
NSGK
Opvoedbureau Utrecht
Pameijer
Pluspunt
PuntP

Reade
Revalidatiefonds
Revalidatie Nederland
't Roessingh
Scholieren.tv
Skanfonds
Steunpunt GGZ Utrecht
Tolk-en Vertaalcentrum Nederland
VGN
VSBfonds
Ypsilon
ZieZo