ouderenzorg

zorg aan huis  |  dagbesteding  |  zorgcentrum

Waar vind ik hulp?

Heeft u zorg nodig omdat u ouder wordt? Is het misschien steeds moeilijker om uzelf aan te kleden, het huis schoon te maken of zelf boodschappen te doen? Of vergeet u veel, of bent u ziek of veel alleen en voelt u zich eenzaam?
Vaak kan uw familie u helpen maar soms wordt die zorg te zwaar. Bijvoorbeeld omdat u veel gezondheidsproblemen heeft. Of omdat de zorg voor u moeilijk te combineren is met werk en een eigen gezin.

Er zijn drie soorten ouderenzorg:

Wat u belangrijk vindt?

Veel mensen die ouder worden willen het liefst in hun eigen woning blijven wonen, in hun vertrouwde buurt met familie en vrienden om zich heen. Vaak kan dit, bijvoorbeeld met extra hulp van familie. Of met hulp van de thuiszorg of wijkverpleging. Soms gaat zelfstandig wonen niet meer en moet u verhuizen naar een zorgcentrum. Steeds meer voorzieningen houden rekening met wat ouderen belangrijk vinden, zoals het geloof. Maar ook met wat zij dagelijks eten en of zij met anderen kunnen praten in hun moedertaal.

veel zelf regelen

Hier op de Mikado Helpdesk vindt u informatie over ouderenzorg speciaal gericht op migranten, maar ook over algemene zorgvoorzieningen voor ouderen. Als u thuiszorg of dagopvang nodig heeft, of in een verzorgingshuis gaat wonen, moeten u en uw familie veel zelf regelen. Bespreek daarom met uw familie en huisarts wat u belangrijk vindt en wat uw zorgen zijn. Zet samen uw behoeften en wensen op papier. Dat helpt bij het zoeken naar zorg die bij u past. Zorg waarbij u zich prettig voelt.

wacht niet te lang

Heeft u gezondheidsklachten en steeds meer hulp nodig? Voor veel ouderenzorg bestaat een wachtlijst. Daarom is het belangrijk om op tijd na te denken over zorg die bij u past. U kunt plotseling ziek worden of vallen en een heup breken. Misschien moet u dan (tijdelijk) naar een verpleeghuis. Het is goed als u en uw familie dan al weten welke mogelijkheden er zijn bij u in de buurt.

Waar vind ik hulp?

Vraag uw huisarts om advies bij het vinden van ouderenzorg. Uw huisarts kent de organisaties en instellingen voor ouderen bij u in de buurt en kan u doorverwijzen. Ook kunt u terecht bij de gemeente. Veel gemeentes hebben ouderenadviseurs in dienst. De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) leidt migranten op tot vrijwillige ouderenadviseurs. Kijk op de website van ANBO voor meer informatie.

De Mikado Helpdesk geeft een overzicht van de mogelijkheden in ouderenzorg thuis of in zorgcentrum. Heeft u een speciale vraag? Neem dan contact op met de helpdesk.

Wat is de AWBZ en een indicatie?

Veel kosten die te maken hebben met ouderdom, langdurige ziekte of beperkingen, worden vergoed voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Bijvoorbeeld dagopvang of wonen in een verzorgingshuis. Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd voor AWBZ-zorg. Bent u niet verzekerd? Kijk dan hier.

Voordat u AWBZ-zorg kunt krijgen moet u eerst een indicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Met de juiste indicatie heeft u recht op meer vergoedingen van zorgkosten. Meer over de AWBZ.

kosten

Veel kosten voor ouderenzorg worden vergoed door de ziektekostenverzekering of de AWBZ. Vaak betaalt uw zorgverzekering medicijnen en thuiszorg. Vraag uw ziektekostenverzekering welke kosten worden vergoed. Bij de AWBZ-zorg zoals dagopvang of een verpleeghuis geldt vaak een eigen bijdrage. Is uw inkomen hoog dan is de eigen bijdrage hoger, is uw inkomen laag dan is de eigen bijdrage klein. De regels over vergoedingen en verzekeringen veranderen vaak. Vraag de helpdesk, uw zorgverlener of ouderenadviseur om advies.

tip

Bij het zoeken naar de juiste vorm van ouderenzorg is het handig om al uw informatie op papier te hebben. Kijk samen met een kennis of familielid naar de volgende vragen en schrijf de antwoorden op: