ouderenzorg
zorg aan huis

zorg aan huis  |  dagbesteding  |  zorgcentrum

Ouderenzorg in Nederland is erop gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dit kan met aangepaste voorzieningen zoals een (trap)lift, thuiszorg en dagopvang. Veel oudere migranten geven er de voorkeur aan om verzorgd te worden door familie. Dit noemen wij in Nederland mantelzorg. Als u erg veel verzorging nodig heeft kan dat voor uw mantelzorger (bijvoorbeeld uw echtgenoot of dochter) erg zwaar zijn. Of uw familieleden hebben onvoldoende tijd om u te verzorgen omdat zij moeten werken of een gezin hebben. Thuiszorg en dagbesteding kunnen dan een oplossing zijn, voor u en uw familie.

THUISZORG

Uw dochter helpt u met boodschappen doen in het weekend, maar u heeft ook hulp nodig met opstaan en aankleden. U vergeet vaak uw medicijnen in te nemen maar uw zoon kan niet elke dag langskomen om dit te controleren. Thuiszorg kan u hierbij helpen. Ook kan er een verpleegkundige langskomen die bijvoorbeeld helpt bij het wassen. Als u hulpmiddelen nodig hebt, zoals een rollator, een speciale stoel of aangepast bed, kan de thuiszorg hiervoor zorgen.

Thuiszorg ondersteunt, zodat u zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Bij de thuiszorg proberen ze rekening te houden met de culturele achtergrond van de mensen bij wie ze werken. Spreekt u weinig Nederlands en wilt u dat de thuiszorg u kan verstaan? Bent u gewend elke dag onder de douche te gaan in plaats van twee keer per week? Praat erover met de thuiszorg. Niet alles is mogelijk, maar het is goed om uw verwachtingen en wensen uit te spreken. Bij de Stichting Thuiszorg Midden Gelderland kan er bijvoorbeeld thuiszorg geboden worden in de Turkse taal. In Den Haag is er multiculturele thuiszorg mogelijk via WHZ Transvaal. In Rotterdam is thuiszorg in de Turkse of Marokkaanse taal mogelijk via Laurens. In Zwolle biedt Allerzorg multiculturele thuiszorg. In Amsterdam, Rotterdam, Gouda, Leiden en Utrecht heeft Avicen mensen in dienst die Turks, Arabisch of Berbers spreken.Thuiszorg in de eigen taal is helaas niet altijd, of in alle regio’s van Nederland, mogelijk.

dagbesteding

Samen praten, thee drinken, eten of samen naar de markt of het museum. Dat kan bij dagbesteding voor ouderen. U woont gewoon thuis maar overdag gaat u, een of meerdere dagen per week, naar een vaste plek in de buurt om samen te zijn met andere ouderen, onder professionele begeleiding. Kijk voor de mogelijkheden bij een verzorgingstehuis bij u in de buurt of bel met de gemeente. Vaak heeft de gemeente een ouderenadviseur die kan vertellen over de mogelijkheden bij u in de buurt.

MINDER EENZAAM

Met dagbesteding kan u zich minder eenzaam voelen. Ook kan het uw familieleden helpen omdat zij een of meerdere dagen ‘vrij’ hebben van de zorg. Als u dementie heeft kan dagopvang een goede oplossing zijn wanneer u nog thuis woont. Op veel plaatsen in Nederland bestaat dagopvang speciaal voor Marokkaanse, Turkse, Molukse of Surinaamse ouderen.

VOORBEELDEN VAN DAGBESTEDING

Kijk ook op Kiesbeter.nl voor een instelling bij u in de buurt.