Opvoeden 0-12 jaar

Wilt u meer weten over gezonde voeding voor uw kind? Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind op school? Is uw kind vaak boos en luistert hij of zij slecht? Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Elk kind slaapt wel eens slecht, luistert niet goed, of heeft geen zin in school. Veel problemen gaan vanzelf over, en vaak lukt het u zelf om een probleem op te lossen. Maar soms lukt dat niet en heeft u hulp nodig.

Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind?

Het is niet gek om hulp te vragen. U hoeft ook niet te wachten tot het probleem heel groot is geworden. Het opvoeden van kinderen is soms hard werken. Daar kan iedereen wel wat hulp bij gebruiken. Vaak kunnen kleine veranderingen al een groot verschil maken. Het is goed om ook met andere ouders over uw ervaringen of zorgen te praten. Zij zullen veel problemen herkennen.

Verschil in cultuur, verschil in opvoeding

U voedt uw kind op in Nederland, maar u wilt ze ook veel meegeven van de waarden die u van thuis heeft meegekregen, of van het land waar u geboren bent. Het kan moeilijk zijn om hierin een goed evenwicht te vinden. Het kan ook verwarrend zijn voor uw kinderen. Hoe kunt u daarmee omgaan? En waar kunt u terecht met uw vragen?

Waar kunt u naartoe?

Op de peuterspeelzaal, de voorschool of het kinderdagverblijf van uw kind kunnen medewerkers of leerkrachten advies geven. Zij kunnen u helpen met uw vragen of weten een plek in de buurt waar u met uw vraag terecht kunt. Veel voorscholen en kinderdagverblijven organiseren ouderavonden waar opvoedvragen aan bod komen. De voorschool is een combinatie van een peuterspeelzaal en een basisschool. De voorschool is voor kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra gestimuleerd moeten worden.

Praat met de leerkracht

Heeft uw kind leerproblemen, of andere problemen op school? Zijn er problemen thuis? Het is belangrijk dat de leerkracht van uw kind weet wat er speelt, om uw kind op school zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Vaak heeft een school ook een oudercoördinator of een maatschappelijk werker waar u mee kunt praten.

Ouder- en Kindcentrum

U bent hoogstwaarschijnlijk bekend met het consultatiebureau van de GGD. Consultatiebureaus zijn nu ondergebracht in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ouders kunnen hier terecht met alle vragen over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van hun kind, vanaf het begin van de zwangerschap tot 19 jaar. Ook kunt u er opvoedcursussen volgen. Bijvoorbeeld over positief opvoeden, grenzen stellen, gezond eten, of spelen en voorlezen. Samen met andere ouders wisselt u ervaringen uit en krijgt u tips van deskundigen.

Wist u dat u bij Bureau Jeugdzorg ook terecht kunt met opvoedingsvragen? Advies, informatie en begeleiding van Bureau Jeugdzorg is gratis.

Op de website van Opvoedmix is het mogelijk om te mailen met deskundigen en ouders en is veel informatie te vinden over het gezond opgroeien en opvoeden van uw kind. De website besteedt veel aandacht aan de relatie tussen islam en opvoeding.

Marokkaanse gezinnen in de regio Utrecht kunnen terecht bij Al Amal voor cursussen, gesprekken en hulp. Voor bijeenkomsten over opgroeien tussen twee culturen, opvoedingsondersteuning, huiswerkbegeleiding en taalles voor vrouwen. Bij veel bijeenkomsten is ook een tolk Berbers en Arabisch aanwezig.