Opvoeden 12-20 jaar

Huiswerk maken, met geld omgaan, verliefdheid. Er gebeurt veel met uw kind in de periode tussen 12 en 20 jaar. Zowel lichamelijk als geestelijk. De pubertijd gaat met vallen en opstaan. Hoe ga je daarmee om en hoe kun je je kind het beste helpen?

Wat voor ouder bent u?

Moet u nu vooral streng zijn en grenzen stellen? Of is het juist belangrijk om uw kind meer ruimte te geven? Er zijn helaas geen standaard oplossingen voor dit soort problemen. Het helpt wel om er met uw kind en ook met andere ouders over te praten. Ouders zullen de problemen herkennen en het is goed om ervaringen uit te wisselen. Verwacht niet van uzelf dat u alleen een goede ouder bent als u alles zelf oplost.

Waar kunt u naartoe?

U kent hoogstwaarschijnlijk een Ouder- en Kindcentrum bij u in de buurt. Wist u dat u bij dit centrum ook terecht kunt met vragen over de opvoeding van uw puber? Ze zijn er voor kinderen tot 19 jaar.

Vanaf eind 2011 zal er in elke gemeente in Nederland een Centrum voor Jeugd en Gezin geopend zijn. Dit centrum is er voor al uw vragen over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Het Ouder- en Kindcentrum is daar onderdeel van. Op deze website kunt u zoeken naar een centrum voor jeugd en gezin bij u in de buurt.

Wist u dat u en uw kind met uw opvoedingsvragen ook terecht kunt bij Bureau Jeugdzorg?

Speciaal voor Marokkaanse vrouwen en kinderen is er in Utrecht Al Amal. Voor cursussen, gesprekken en hulp. Voor bijeenkomsten over opgroeien tussen twee culturen, opvoedondersteuning, taalles voor vrouwen en huiswerk-begeleiding. Bij veel bijeenkomsten is ook een tolk Berbers en Arabisch aanwezig.

Op de website van Opvoedmix is het mogelijk om te mailen met deskundigen en ouders en is veel informatie speciaal gericht aan jongeren en ouders met een interculturele achtergrond.

Advies, informatie en begeleiding van deze verschillende instanties is in de meeste gevallen gratis.

LAAT HET OOK DE SCHOOL WETEN

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Het is belangrijk dat de leerkracht van uw kind of een maatschappelijk werker op school weet wat er speelt. Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden moet de leerkracht ook weten of er problemen of zorgen thuis zijn. Wellicht kan hij of zij u ook advies geven.

Weet u, of vermoedt u dat uw kind verslaafd is?

Het is belangrijk dat u hulp zoekt. Praat erover met uw huisarts. De huisarts kan een inschatting maken van het probleem en u doorverwijzen. U kunt ook zelf contact opnemen met Jellinek. Of met Brijder. Zij zijn er voor behandeling, maar ook voor preventie en informatie.