Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Het kan zijn dat u vaak angstig bent, van elk geluid schrikt of niemand meer vertrouwt, prikkelbaar en boos bent. Het kan zijn dat u zich erg somber voelt, nergens meer zin in heeft en misschien zelfs denkt dat u liever dood was. Of het kan zijn dat u lichamelijke problemen heeft waar u geen oorzaak voor kunt vinden. U slaapt slecht, heeft vaak hoofdpijn, weinig eetlust, of kan zich slecht concentreren. In al deze gevallen kunt u hulp vragen bij een instelling van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Psychische klachten kunnen meerdere oorzaken hebben

Het kan te maken hebben met de situatie thuis, het gemis van familie of vrienden, een nieuw leven in Nederland of met schokkende gebeurtenissen uit het verleden. Ook lichamelijke en persoonlijke factoren kunnen een rol spelen. Sommige klachten komen in bepaalde families meer voor dan in andere. En sommige mensen zijn gevoeliger voor het krijgen van psychische klachten.

De gevolgen

De klachten kunnen zorgen voor problemen in uw relaties, in het gezin, op het werk of op school. Of u kunt bijna niet meer vrolijk of blij zijn. Hoeveel last iemand van psychische problemen heeft verschilt van mens tot mens.

Vaker dan u denkt

Psychische problemen komen in alle landen en culturen voor. Overal ter wereld kunnen mensen psychisch uit balans raken en klachten krijgen. Wereldwijd krijgt bijna een kwart van de mensen gedurende zijn of haar leven te maken met psychische problemen.

Aan de buitenkant zie je het niet

Aan de meeste mensen zie je niet dat ze last hebben van psychische problemen. U merkt hooguit dat mensen zich anders gedragen dan u van hen gewend bent, wat minder vrolijk zijn dan anders of zich voor een tijdje ziek melden op het werk.

U hoeft zich niet te schamen

Veel mensen schamen zich als ze naar de GGZ worden verwezen. Ze zijn bang dat andere mensen denken dat ze gek zijn. Maar hulp krijgen van de GGZ betekent niet dat u gek bent. U heeft steun nodig om uw problemen en klachten aan te pakken. Bij de GGZ kunt u hulp krijgen van iemand die gespecialiseerd is in de behandeling van deze klachten.

Hoe kan een hulpverlener u helpen?

Vaak is een behandeling een combinatie van gesprekken, medicijnen en (lichamelijk) bezig zijn. Praten over uw klachten, situatie en ervaringen is daarbij erg belangrijk. In overleg met u, kan daar ook uw partner, gezin of familie bij worden betrokken. Als het moeilijk is om te praten dan kan er ook gezocht worden naar andere manieren om u uit te drukken. Bijvoorbeeld bewegen of schilderen. Soms kan een arts of psychiater u medicijnen voorschrijven. Deze kunnen ernstige klachten helpen verminderen.

Waar vind ik hulp?

Vraag uw huisarts om advies. De huisarts kan u doorverwijzen naar een psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker, of andere hulpverlener. Het is ook mogelijk om geholpen te worden via internet. Kijk voor zorg voor jongeren bijvoorbeeld op Hulpmix en voor volwassenen op Kleur je leven.

Telefonische hulp

Het is niet altijd makkelijk om te praten over psychische problemen. Misschien is het prettig als u dit eerst anoniem kunt doen, bijvoorbeeld door te bellen naar het speciale telefoonnummer voor vragen over psychische problemen: 0900 903903 van het Fonds Psychische Gezondheid. Ook is er een telefonische hulplijn speciaal voor vrouwen.

Het algemeen maatschappelijk werk (AMW)

U kunt ook contact opnemen met een maatschappelijk werker. Zij helpen bij maatschappelijke problemen als huisvesting, financiën, uitkeringen. Voor het AMW is verwijzing door een huisarts niet nodig. U kunt zelf een afspraak maken of bellen tijdens het telefonische spreekuur. Neem contact op met uw gemeente of stadhuis voor meer informatie over een vestiging bij u in de buurt.

Kosten

Veel kosten voor huisartsenbezoek, medicijnen en GGZ behandelingen worden vergoed door de ziekte­kosten­verzekering. U kunt bij uw ziekte­kosten­verzekering navragen welke kosten precies worden vergoed. Voor asielzoekers bestaan er speciale regelingen.

Geheimhouding

De hulpverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen met uw toestemming mag informatie over u aan andere mensen gegeven worden.

Tolken

Is taal een probleem? U kunt dan een tolk inschakelen.