Gehandicaptenzorg

Wonen |  Werken, leren en vrije tijd  |  Wat is een verstandelijke beperking?

Soms heet het een handicap, vaak spreken we tegenwoordig over een beperking. Een beperking kan lichamelijk of verstandelijk zijn en grote invloed hebben op het leven. Ook op het leven van ouders en familie. Voor mensen met een beperking is extra zorg en begeleiding nodig bij het wonen, naar school gaan, leren en werken. De gehandicaptenzorg biedt hierbij hulp en ondersteuning.

verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking is een beperking van de intellectuele vermogens. Mensen met een verstandelijke beperking hebben een IQ onder de 80. Zij hebben bij veel gewone dingen hulp en steun van anderen nodig. Bijvoorbeeld bij het aankleden, bij het eten, op school of op het werk. Vaak heeft iemand met een verstandelijke beperking ook lichamelijke beperkingen zoals niet goed kunnen lopen, bewegen, horen, praten of zien. Dat heet een meervoudige beperking.

geen ziekte die overgaat

Kinderen, volwassenen en ouderen kunnen een verstandelijke beperking hebben. Soms bestaat de beperking al bij de geboorte, soms ontstaat deze door een ziekte of een ongeluk. In Nederland is er gehandicaptenzorg voor alle leeftijden. Een beperking blijft een leven lang bestaan, het is geen ziekte die overgaat. Maar met speciale begeleiding kunnen mensen met een beperking vaak veel leren en doen. Bijvoorbeeld zelf leren eten of zichzelf aankleden. Maar ook naar school gaan, werken, sporten, een opleiding volgen of zelfstandig wonen.

De ouders van Ayse vertellen over hun verdriet nadat een arts hen vertelde dat hun dochter lichamelijk en verstandelijk gehandicapt was. En dat dit nooit over zou gaan.


nl Bekijk dit videofragment in het Engels
nl Bekijk dit videofragment in het Marokkaans-Arabisch
nl Bekijk dit videofragment in het Turks