Gehandicaptenzorg

Wonen  |  Werken, leren en vrije tijd  |  Wat is een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op veel verschillende manieren wonen. Bijvoorbeeld bij familie, zelfstandig met begeleiding, in een instelling, of in een woongroep.

Waar uw kind of familielid woont hangt af van de volgende vragen:

Waar wil iemand met een beperking zelf wonen? Welke steun hebben hij en zijn familie daarbij nodig? Dat zijn de belangrijkste vragen bij het kiezen van een woonvorm. Soms is er maar een klein beetje hulp nodig, soms veel. U weet zelf het beste wat u nodig heeft aan ondersteuning. Vraag om advies en praat over de soorten zorg die goed bij uw kind of uw familielid passen. De indicatie geeft aan waar u recht op hebt.

geld en regelzaken

Uw kind of familielid heeft een indicatie van het CIZ gekregen. Daarin staat op welke zorg u recht heeft en hoeveel betaald wordt door de overheid. Let op: de regels veranderen vaak en snel.
Wilt u weten of uw familielid dagbesteding kan krijgen? Of hij uit logeren mag? In welke woonvormen zij terecht kan? Voor hulp en informatie kunt u terecht op verschillende adressen:

wonen bij familie

Veel mensen, en vooral veel kinderen met een beperking, wonen bij hun ouders. Vanuit daar gaan zij naar school of naar de dagbesteding. Heeft u een kind of familielid met een beperking in huis? Dan kunt u hulp krijgen van de gehandicaptenzorg in uw regio. Heeft u geen indicatie? Dan kunt u hulp krijgen via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Bel met uw gemeente en vraag naar de WMO consulent. Die kan u daar meer over vertellen. Bijvoorbeeld over het aanvragen van een rolstoel, woningaanpassing of begeleiding.

bekijk het filmfragment over de dagbesteding

Om negen uur ’s ochtends wordt Ayse (31) opgehaald door een busje. Ze gaat dan naar de dagbesteding waar ze veel leert en halal eten krijgt. Haar vader is erg tevreden over de dagbesteding van Ayse.

nl Bekijk dit videofragment in het Engels
nl Bekijk dit videofragment in het Marokkaans-Arabisch
nl Bekijk dit videofragment in het Turks

logeren

Iemand met een beperking die bij familie woont, kan af en toe uit logeren bij een instelling voor gehandicaptenzorg. Bijvoorbeeld voor een paar dagen of een weekend. In die tijd kan de familie uitrusten, meer aandacht geven aan andere kinderen in het gezin, of het huis verbouwen. Instellingen maken het logeren zo leuk en gezellig mogelijk. Soms mogen logees hun eigen kamer uitzoeken en gaan ze naar de dierentuin of samen winkelen. Overdag kunnen ze gewoon naar school of naar de dagbesteding. Alle activiteiten worden aangepast aan de leeftijd en begeleiders zijn 24 uur per dag aanwezig.

niet meer bij familie wonen

Soms kan een kind of familielid met een beperking niet meer bij zijn familie wonen. Bijvoorbeeld omdat zij erg veel zorg nodig heeft. Veel families vinden dit een hele moeilijke beslissing. Misschien denkt u: ‘Niemand doet zijn eigen kind toch weg?’ Toch kan de zorg te zwaar worden. Misschien heeft u andere kinderen die aandacht nodig hebben. Of u wordt ouder of u krijgt medische problemen waardoor u minder goed voor uw kind of familielid kunt zorgen. In heel Nederland zijn verschillende woonvormen voor kinderen en volwassenen met een beperking. Zoek samen uit waar uw kind of familielid zich het beste voelt.

woonvormen

Wanneer iemand met een verstandelijke beperking niet (meer) bij familie kan wonen, zijn er heel veel verschillende woonvormen waarin hij of zij terecht kan. De woonvorm is afhankelijk van wat iemand wil en van de indicatie. Sommige mensen met een beperking kunnen zelfstandig wonen met hulp van professionele begeleiding die aan huis komt. Vanaf 18 jaar kunnen zij in een groep wonen met 24 uur per dag begeleiding, of in een eigen appartement binnen de zorginstelling waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is.

ondersteuningsplan?

Alle mensen met een beperking die steun krijgen van de gehandicaptenzorg hebben een eigen ondersteuningsplan. Dit wordt ook wel zorgplan, leefplan of persoonlijk plan genoemd. In dit plan staan afspraken met de gehandicaptenzorg over wensen en behoeften van de persoon met de beperking. Ouders en familie mogen ook hun wensen en behoeften aangeven in dit plan.