Disclaimer

Stichting Diversiteit en Inclusie in zorg en welzijn doet zijn uiterste best de informatie op deze site correct en up-to-date te houden. Het kan echter niet garanderen dat de informatie altijd juist en compleet is en sluit iedere aansprakelijkheid voor ieder gebruik van mikadohelpdesk.nl of de daarop verstrekte informatie uit. De informatie op mikadohelpdesk.nl kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Stichting Diversiteit en Inclusie in zorg en welzijn is niet verplicht de informatie op mikadohelpdesk.nl te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Mikadohelpdesk is niet bedoeld voor mensen die in een levensbedreigende situatie zitten of acute medische klachten of psychische problemen hebben. Zij worden geadviseerd telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts of het noodnummer.

De informatie op mikadohelpdesk.nl dient niet te worden beschouwd als een advies of als een vervanging van een consult of een behandeling door een arts. Het gebruik van de informatie op mikadohelpdesk.nl en eventuele beslissingen die u op basis van die informatie neemt, is voor uw eigen verantwoordelijkheid.

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Mikadohelpdesk.nl bevat links naar andere websites en/of servers die niet worden beheerd door Stichting Diversiteit en Inclusie in zorg en welzijn. Stichting Diversiteit en Inclusie in zorg en welzijn is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. Stichting Diversiteit en Inclusie in zorg en welzijn biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de bezoekers van mikadohelpdesk.nl.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele (eigendoms)rechten (waaronder in ieder geval begrepen alle auteursrechten, octrooien, merkrechten en databankrechten) met betrekking tot alle informatie, inhoud, gegevens, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes, software, productnamen, bedrijfsnamen, merken, logo's en handelsnamen op mikadohelpdesk.nl (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Inhoud") en de manier waarop de Inhoud wordt gepresenteerd of verschijnt (met inbegrip van de vormgeving van mikadohelpdesk.nl en andere visuele elementen) en alle informatie die daarmee verband houdt, behoren toe aan Stichting Diversiteit en Inclusie in zorg en welzijn of haar partners.

Op alle foto's en illustraties van deze website is auteursrecht van toepassing. Het is verboden om foto's van de site te gebruiken voor reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Diversiteit en Inclusie in zorg en welzijn. Deze zal zo goed mogelijk zorgdragen voor bescherming van de privacy van alle gefotografeerde personen.

De informatie op mikadohelpdesk.nl is bedoeld ter algemene informatie en wordt uitsluitend verstrekt voor niet-commerciƫle doeleinden. Vermenigvuldiging en verspreiding van de informatie op mikadohelpdesk.nl is alleen toegestaan in ongewijzigde vorm en alleen voor niet-commercieel gebruik met vermelding van de oorspronkelijke bron en de naam Mikadohelpdesk.

Privacyreglement

Stichting Diversiteit en Inclusie in zorg en welzijn behandelt persoonlijke of contact-informatie zoals e-mailadressen, telefoonnummers of de inhoud van inkomende of uitgaande e-mail of telefoongesprekken, uiterst vertrouwelijk en zorgvuldig.

Om mikadohelpdesk.nl te kunnen afstemmen op de informatiebehoefte en het zoekgedrag van de bezoekers, worden anonieme bezoekers- en informatieverzoekgegevens bijgehouden. Deze bezoekersstatistieken kunnen worden gepubliceerd in rapportages over mikadohelpdesk.nl. en worden niet verhandeld of verkocht aan derden. Deze informatie wordt opgeslagen in een beveiligde database die alleen door bevoegde personen toegankelijk is. Deze informatie is automatisch anoniem gemaakt en is niet tot individuele personen of individuele IP-adressen te herleiden.

Op deze Websitevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.