Dementie

1 op de 5 mensen krijgt last van een vorm van dementie. Vrouwen hebben een kans van 1 op de 3.
Wat weet u over dementie? Heeft u zelf klachten of maakt u zich zorgen over iemand in uw familie of kennissenkring? Merkt u dat uw vader steeds meer vergeet? Of maakt u zich zorgen over uw tante die steeds angstiger wordt? Als uw partner, ouder of kennis dement wordt, heeft dat gevolgen voor de hele familie.

Wat is dementie?

Dementie is een ziekte die de hersenen aantast.
Iemand met dementie:

In het beginstadium van de ziekte is iemand bijvoorbeeld alleen vergeetachtig, maar kan nog wel zelfstandig wonen. Maar gaandeweg heeft iemand met dementie steeds meer begeleiding en zorg nodig.

Wist u dat dementie bij migranten moeilijker is vast te stellen?

In 2020 zullen ongeveer 30.000 migranten last hebben van dementie. Veel ouderen weten niet wat dementie is of willen er niet over praten. Ze schamen zich of ze herkennen de klachten niet. In gesprekken met de dokter zijn er vaak taalproblemen. In dat geval kan de dokter een tolk inschakelen.
Als een arts dementie op tijd vaststelt is er tijd voor het regelen van goede steun en begeleiding. Ook zijn er medicijnen die in sommige gevallen het ziekteproces kunnen vertragen.

Lange en korte termijngeheugen

Veel mensen met dementie krijgen problemen met hun korte termijngeheugen. Maar het lange termijngeheugen is nog goed. Zo kan het zijn dat iemand die dement is niet meer de namen van zijn eigen kinderen weet. Maar nog wel de naam van het vriendje waar hij mee speelde toen hij zes jaar was.

Persoonlijkheid

Dementie kan ook tot gevolg hebben dat iemand heel angstig wordt, of boos. Of iemand denkt alleen nog maar aan vroeger. En aan alles wat er in zijn of haar jeugd gebeurd is. De ziekte heeft gevolgen voor iemands persoonlijkheid. Het kan ook zijn dat iemand steeds slechter Nederlands spreekt, problemen krijgt met het uitspreken van woorden en liever in zijn moedertaal praat.

Onderzoek

Er wordt veel onderzoek gedaan naar dementie. Er is nog heel veel wat we niet weten. Het is wel bekend dat ouderdom de grootste risicofactor is voor dementie. Hoe hoger de leeftijd, hoe hoger de kans op dementie. Hart- en vaatziekten, diabetes, of roken verhogen de kans ook.

Steun en informatie

De dokter heeft uw vader, tante of oom verteld dat hij of zij last heeft van dementie. Wat kunt u nu doen? Wat staat u te wachten? Hoe gaat u als familie met de ziekte om? Sommige mensen zien dementie als taboe en doen liever alsof er niets aan de hand is. Maar het is goed om u voor te bereiden. Het is in uw familie misschien gebruikelijk om samen de zorg voor een familielid op te nemen. Maar wat doet u als de zorg steeds intensiever wordt? Als de zorg niet meer is te combineren met uw eigen werk en gezin?
Misschien is ondersteuning van thuiszorg mogelijk, of is er een verpleeghuis waar uw familielid of kennis naartoe kan. Dit kan ook voor enkele dagdelen per week.

Waar kunt u terecht?

Er zijn veel organisaties die informatie en steun geven. Sommigen zijn er speciaal voor migranten.
Iedereen met vragen over dementie kan bellen naar de Alzheimertelefoon: 030 6567511.
Op de website van Alzheimer Nederland vindt u informatie over de verschillende vormen van dementie.
Kraka-e-Sewa is een Surinaams ontmoetingscentrum voor dementerenden en hun mantelzorgers in Amsterdam.
En het Alzheimer Theehuis is er voor iedereen van Marokkaans of Turkse afkomst met vragen over dementie.

Bel of mail naar de helpdesk voor een initiatief bij u in de buurt.

Brochures

Alzheimer Nederland heeft brochures over dementie in de volgende talen:

Nederlands
1 Papiamento
1 Arabisch
1 Mandarijn
1 Sranan Tongo
1 Turks