mijn ervaring
guillermo en zijn vader

'Guillermo leerde niet praten zoals andere kinderen. Toen hij bijna vier jaar oud was ging hij heen en weer rennen en gekke geluidjes maken. Dat vond ik vreemd, en ik ben op internet gaan zoeken waar dat gedrag vandaan zou kunnen komen. Zo kwam ik bij autisme uit. Dat was heel confronterend en verdrietig.' Jorge vertelt over zijn zoontje Guillermo.

Testen

'Op advies van de huisarts en de logopediste ging ik met mijn vierjarige zoon naar het Centrum Autisme om te laten onderzoeken of hij inderdaad autisme heeft. De psychiater testte hem en vertelde me: "uw zoon heeft wat wij noemen ASS, een Autisme Spectrum Stoornis" Daar schrok ik heel erg van.'

Ongrijpbaar

'Hulpverleners noemen Guillermo ongrijpbaar, en dat is hij ook. Om daar als ouder mee om te gaan is moeilijk. Soms heb ik het heel zwaar, maar ik wil niet dat Guillermo dat ziet. Veel mensen om ons heen vinden het moeilijk om iemand die 'anders' is, zoals Guillermo, te accepteren. Sommigen geven mij er de schuld van dat hij is zoals hij is.'

Leren leven met autisme

'Hulpverleners van MEE en Centrum Autisme hebben ons zeker in het begin goed geholpen om met autisme te leren omgaan. Ik moest me echt aanpassen. Daardoor hebben Guillermo en ik nu een band opgebouwd die verder gaat dan een vader-zoon relatie. Ik probeer positief naar de toekomst te kijken. Ik probeer niet te blijven 'hangen' in vragen als 'waarom hij?' of negatieve gedachten als 'hij telt niet echt mee omdat hij anders is'. Want Guilermo kan zo veel wel en kan nog zoveel leren. Hij is zo'n prachtig kind! '

Vooruitgang

'Guillermo heeft beter leren communiceren, hij wijst dingen aan, spreekt een paar woorden. Ik zie hem groeien en dat is heel fijn om te zien. Wat ik andere ouders graag zou willen zeggen is: laat je kind merken hoeveel je van hem of haar houd! Behandel je kind die 'anders' is zoals je zelf behandeld zou willen worden. Dat is niet makkelijk maar ik vind het wel heel belangrijk!'